tavoite Tag

Usein saa lukea eri artikkeleista, kuinka meidän olisi tärkeää opetella sanomaan "ei". Minä olen sitä mieltä, että aivan yhtä tärkeää on opetella sanomaan "kyllä".

Onnellisuuden määritteleminen ei ole täysin ongelmatonta, mutta useimmille se näyttäytyy tavoittelemisen arvoisena asiana.

On todella vaikeaa kokea onnistumisen tunnetta tai nähdä asioiden edistyvän, jos ei tiedä, mitä tavoittelee.