Ulrika Björkstam

Tulevaisuus ei vain tapahdu meille, vaan sitä luodaan joka hetki. Jatkuvan muutoksen ja epävarmuuden keskellä on tärkeää muistaa, että voimme aina vaikuttaa omiin ajatuksiimme ja sitä kautta toimintaamme.

Olen Ulrika Björkstam, resilienssivalmentaja. Uskon, että tulevaisuudessa menestyvät vain sellaiset organisaatiot, jotka panostavat työntekijöidensä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kansainvälisesti toimivassa matriisiorganisaatiossa työskennellessäni opin, kuinka suuri merkitys organisaation kulttuurilla ja johtamistavoilla on ihmisten kokemaan sitoutumiseen, motivaatioon ja hyvinvointiin. Oman selviytymiseni ja trauman jälkeisen kasvuni myötä huomasin, kuinka tärkeä voimavara mielen joustavuus on. Oivalsin, kuinka suuri merkitys on sillä, minkälaisille ajatuksille elämässään antaa tilaa ja kuinka erilaisia tunteita osaa kohdata ja käsitellä. Työssäni resilienssivalmentajana yhdistyvät nämä kaksi työelämän kannalta ratkaisevaa teemaa: kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen työpaikoilla sekä itsensä johtamisen taitojen omaksuminen elämän kuoppien varalta.

BIO:
– VTM, ratkaisukeskeinen valmentaja ja keynote-puhuja
– Suomen ensimmäinen CReC-sertifioitu resilienssivalmentaja (2019)
– Työskennellyt useita vuosia ennakointiasiantuntijana ja suomalaisyritysten kansainvälistymisen konsultoinnissa
– Keskittynyt ratkaisukeskeiseen valmennukseen vuodesta 2013
– Valmistunut Suomen ensimmäisestä resilienssin vahvistamisen valmentajakoulutuksesta (2020)
– Valmentajakoulutuksen lisäksi opiskellut mm. työ- ja organisaatiopsykologiaa, skeematerapiaa, sosiaalipsykologiaa, neurolingvististä ohjelmointia (NLP Practitioner) ja positiivista psykologiaa
– Kirjoittanut post-traumaattisesta kasvusta kertovan kirjan ”Nouse nyt – kuinka selvisin vakavasta onnettomuudesta” (WSOY 2018)
– Kutsumuksena on olla rakentamassa maailmaa, jossa ihminen nähdään kokonaisuutena ja jossa mielen hyvinvointiin panostetaan yhtä lailla kuin nyt panostetaan fyysiseen hyvinvointiin.