Tuntuuko, että jotain puuttuu tai koet olevasti jumissa?

– Usein asiakkaani tunnistavat tarpeen muutokselle lähinnä siitä, että elämässä on läsnä tyytymättömyys tai he kokevat olevansa jumissa. Heillä saattaa olla valmiutta ja halua muutokseen, mutta eivät oikein tiedä, mistä pitäisi lähteä liikkeelle.

Valmennuksessa pyritään kartoittamaan tilanteesi kokonaisvaltaisesti ja vahvistamaan toimijuuttasi. Ratkaisukeskeinen valmennus auttaa myös kirkastamaan omia resurssejasi ja vahvuuksiasi halutun muutoksen näkökulmasta. En anna sinulle valmiita vastauksia tai neuvoja, vaan etsimme yhdessä sinulle oikean tavan lähteä tekemään muutoksia. Valmentajana olen onnistunut juuri silloin, kun teen itsestäni tarpeettoman!

Haluan tietää lisää