Tuntuuko, että ne tavanomaiset ulkopuoliset konsultit on jo kokeiltu, mutta muutosta ei silti synny?

Usein muutoksesta puhuttaessa liikutaan yläpilvissä ja teoriatasolla, mutta se ei yksistään riitä. Tarvitset itsellesi tai tiimillesi uusia näkökulmia ja apua muutoksen johtamiseen yksilötasolla, sillä haluttu muutos ei tapahdu organisaatiossa, ellei se tapahdu yksilöissä.

Ratkaisukeskeinen valmennus auttaa pääsemään lähemmäs yksilöllisiä ajattelun rakenteita, jolloin muutosta on helpompaa lähteä viemään eteenpäin. Se auttaa selkeyttämään ja ymmärtämään, mistä muutoksen tuottamat tunteet johtuvat. Muutostilanteissa on erityisen tärkeää pitää huolta psykologisesta turvallisuudesta. Valmennuksessa saat käyttöösi konkreettisia harjoituksia oman ajattelun ja toiminnan johtamiseen.

Yhdessä yhteistyökumppaneideni kanssa pystymme toteuttamaan juuri tarpeisiinne sopivan valmennuskokonaisuuden muutoksen ja menestyksen mahdollistamiseksi.

Haluan tietää lisää