Tietosuoja

Rekisterinpitäjä

GoodCo Oy
Tietosuojaa koskevat asiat: ulrika.bjorkstam@goodco.fi

Henkilötietojen käsittely

GoodCo käsittelee henkilötietoja palveluiden toimittamiseksi ja kehittämiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn peruste on sopimus tai sen valmistelu rekisteröidyn pyynnöstä taikka oikeutettu etumme (asiakassuhde sekä liiketoiminnan kehittäminen). GoodCo käsittelee lisäksi palveluihin liittyviä laskutustietoja osana kirjanpitoa kirjanpitolain velvoittamana.

GoodCo tarjoaa uutiskirjetilauksen. Käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, joka on ilmaistu tilaamalla uutiskirje. Uutiskirjetilauksen voi peruuttaa sinulle lähetetyissä viesteissä olevan linkin kautta. Voit myös peruuttaa uutiskirjeen tilauksen ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen ulrika.bjorkstam@goodco.fi.

GoodCo käsittelee rekisteröidyn oikeuksien käyttöä koskevia tietoja lakisääteisen velvoitteen perusteella. Tiedot rekisteröidyn oikeuksien käytöstä tallennetaan, jotta GoodCo voi osoittaa noudattavansa yleistä tietosuoja-asetusta. Lisäksi henkilötietoja käsitellään tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi lakisääteisen velvoitteen perusteella.

GoodCo ei käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa kuten profilointia.

Käsiteltävät henkilötiedot

GoodCo käsittelee seuraavia henkilötietoja:

 • yksilöinti- ja yhteystiedot
 • tiedot palveluista ja niiden käytöstä sekä muut palveluiden toimittamisen edellyttämät henkilötiedot
 • laskutustiedot
 • sähköiset tunnistetiedot

GoodCo saa henkilötiedot pääsääntöisesti suoraan rekisteröidyltä tai palvelun tilaajalta. Palvelun toimittaminen saattaa edellyttää tiettyjä henkilötietoja.

Henkilötietojen säilytysajat

GoodCo säilyttää henkilötietoja seuraavasti ellei lakisääteinen velvoite tai oikeudellinen vaade toisin edellytä:

 • Palveluiden toimittamiseen liittyvät tiedot: viisi vuotta palveluiden toimittamisesta
 • Uutiskirjetilauksen tiedot: uutiskirjetilauksen voimassaolon ajan
 • Tiedot rekisteröidyn oikeuksien käytöstä: kaksi vuotta

Muita henkilötietoja GoodCo säilyttää pääsääntöisesti korkeintaan kaksi vuotta.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja luovutetaan tai siirretään seuraaville vastaanottajille käsittelyn edellyttämissä määrin:

 • Verkko- ja tietojärjestelmäpalveluiden toimittajat
 • Laskutus- ja kirjanpitopalveluiden toimittajat
 • Uutiskirjepalvelun toimittaja (MailChimp)
 • Muut käsittelyn tarkoitusten edellyttämät yhteistyökumppanit tai käyttämämme henkilötietojen käsittelijät

Euroopassa sijaitsevia tai toimintaa harjoittavia henkilötietojen vastaanottajia sitovat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset velvoitteet. Henkilötietoja siirretään Euroopan ulkopuolelle vain sellaisille vastaanottajille, jotka ovat toteuttaneet asianmukaiset turvatoimet.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja, oikeus rajoittaa tai vastustaa käsittelyä sekä oikeus saada henkilötiedot siirretyksi. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus sekä tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Lisätietoja rekisteröidyn oikeuksista saat tietosuoja.fi -sivustolta.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen ulrika.bjorkstam@goodco.fi. Rekisteröidyn oikeuksien käyttö edellyttää rekisteröidyn tunnistamista, joten toimitathan tarvittavat tiedot tunnistamista varten.

GoodCo käsittelee rekisteröityjen oikeuksia koskevia pyyntöjä yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä tallentaa tiedot oikeuksien käytöstä kahden vuoden ajaksi.