Elä merkityksellistä elämää

Merkityksellisyys

Elä merkityksellistä elämää

Miksi sinä nouset aamulla sängystä ylös?

”Ihmiselle tärkeintä ei ole mielihyvän saavuttaminen tai kivun välttäminen, vaan pikemminkin merkityksen näkeminen omassa elämässä.” -Viktor Frankl

Tällä kertaa sain GoodCon podcast-sarjaan vieraakseni soveltavan positiivisen psykologian maisterin ja valmentajan Netta Lehtosen Joyllasta keskustelemaan kanssani merkityksellisyydestä. Netta Lehtosen ja Paulina Piipon vuonna 2015 perustama Joylla on nopeasti noussut Suomen johtavaksi positiivisen psykologian koulutusta tarjoavaksi yritykseksi. Joylla on kehittänyt muun muassa Suomen laajimman positiivisen psykologian koulutusohjelman, Positive Psychology Practitioner -koulutuksen.

Paina PLAY ja kuuntele jakso! Alta löydät myös tiivistelmän jakson pääteemoista blogitekstin muodossa.

Mitä on positiivinen psykologia?

Positiivinen psykologia on yksi psykologian osa-alueista. Jos kuvitteellinen jana -10 – +10 kuvaa elämänlaatua, niin perinteisesti psykologia keskittyy suurelta osin janan miinuspäähän. Silloin tavoitteena on suunnata kohti nollaa eli normaalitilaa. Normaalitila ei kuitenkaan tarkoita, että henkilö kukoistaa. Positiivinen psykologia tutkii mitä on hyvä elämä. Se keskittyy muun muassa kukoistuksen, hyvinvoinnin, vahvuuksien ja merkityksen edistämiseen ja tutkimiseen. Positiivisen psykologian tarkoituksena ei ole korvata perinteistä psykologiaa, vaan täydentää sitä.

Kukoistuksen kehys

Joyllan toiminnan perustana on ”Kukoistuksen kehys”, jossa kuvataan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin elementtejä. Kehys perustuu Martin Seligmanin tutkimukseen. Kukoistuksen kehityksen elementit on esitetty alla olevassa kuvassa. Tutkimusten mukaan osa-alueista tärkein on ihmissuhteet ja merkitystä on ehdotettu toiseksi tärkeimmäksi.

Kuva: Joylla.com
Kukoistuksen kehys

Mitä tarkoittaa merkityksellisyys?

Merkityksellisyydellä tarkoitetaan psykologiassa sitä mikä tuo merkitystä juuri sinun elämääsi. Merkityksellisyys ei tässä ajatusmallissa liity filosofiseen kysymykseen elämän tarkoituksesta vaan kyse on nimenomaan subjektiivisesta kokemuksesta.

Merkityksellisyydelle löytyy useita määritelmiä, joista Netta nostaa esiin Michael Stegerin version. Siinä merkityksellisyydellä on kaksi komponenttia: Merkitys eli ymmärrys omasta elämästä ja kokemuksesta sekä tarkoitus eli oman merkityksen soveltaminen käytännössä, johon liittyy tavoitteesi. Arvot linkittyvät vahvasti merkitykseen. Jos ei ole luonut tavoitteita arvopohjasta, niitä voi olla vaikea saavuttaa.

Merkitys on dynaaminen ja muuttuva kokemus, joten se voi muuttua pitkin elämää. Henkilö, joka kokee merkitystä, on tyytyväisempi elämäänsä ja esimerkiksi työhön. Hän kokee enemmän positiivisia tunteita ja toiveikkuutta. Merkityksen kokemisella on vaikutuksia myös fyysiseen terveyteen, kuten unen laatuun. Merkityksen puute puolestaan on yhteydessä mielenterveysongelmiin ja esimerkiksi addiktioihin.

Merkityksen pilarit (Lähde: Merkityksellisyyden voima, Emily Esfahani Smith)

  1. Yhteenkuuluvuus – Tunne siitä, että on osa ryhmää, että kuuluu johonkin
  2. Tarkoitus – Mikä on ”majakan valo”, jota kohti mennä. Tavoite johon pyrimme ja myötävaikutus maailmaan.
  3. Tarinat – Miten sanoittaa elämäänsä ja löytää merkityksiä. Esimerkiksi miten ikävästä kokemuksesta syntyy jotain hyvää.
  4.  Transsendenssi – Tilanteet ja kokemukset, jotka menevät arjen yläpuolelle ja tarjoavat tunteen siitä, että on osa jotain suurempaa. Luonto tarjoaa monelle tällaisen kokemuksen.

 

Merkityksellisyyden etsiminen on prosessi, ja kun lähdetään tutustumaan omiin arvoihin ja itseensä, se ei välttämättä ole pelkästään positiivinen kokemus. Jos nostaa yhden asian erityisen merkitykselliseksi yli muiden, voi se johtaa jopa uupumukseen. Tasapaino on tärkeää, jotta myös ihmissuhteet ja muut Kukoistuksen kehyksen osa-alueet saavat tilaa. Vahvuudesta voi tulla heikkous, jos ei kuuntele omia rajojaan.

Kaikki arkiset askareet eivät välttämättä tunnu kovinkaan merkityksellisiltä, mutta kannattaa miettiä miksi niitä on tehtävä. Esimerkkinä Netta esittää podcastissa yrityksen kirjanpidon: hän ei pidä siitä, mutta löytää siitä merkityksen sen kautta, että kirjanpidon hoitaminen mahdollistaa yrityksen pyörittämisen, jonka kautta positiivisen psykologian opit ja työkalut leviävät, joka taas tuo hänelle merkitystä.

Työ ja merkityksellisyys

Tutkimusten mukaan työhön liittyvä merkityksellisyys koostuu muun muassa siitä, että henkilö kokee autonomiaa, saa palautetta ja työ on tarpeeksi haasteellista. Oleellinen tekijä on myös, että henkilö pystyy näkemään kokonaisuuksien, esimerkiksi tuotteen tai palvelun koko elinkaaren, kehittymisen. Tärkeintä työn merkityksellisyyden kannalta on se, että työllä on joku positiivinen vaikutus muihin ja maailmalle.

Näiden tietojen valossa esimiesten kannattaakin ottaa huomioon, että merkityksellisyyttä työhön tuo nimenomaan se, että työntekijä ymmärtää ison kuvan, eli sen miksi työtä tehdään ja mikä positiivinen vaikutus sillä on. Tällöin omaan työhön kuuluvat epämiellyttävämmätkin osa-alueet tai yritystason vaikeatkin päätökset on helpompi hyväksyä.

Merkityksen löytäminen työstä on hyödyllistä itselle ja yrityksellekin. Tosin tutkimukset myös näyttävät, että osa ihmisistä haluaa työstä vain palkan tai uran ja elämään merkitystä tuovat muut asiat. Ei voida siis olettaa, että merkityksen täytyy tulla juuri työstä.

Miten hahmottaa mikä on itselleen merkityksellistä?

Netan tärkein neuvo on pysähtyä miettimään. Kannattaa myös hyväksyä, että itselle merkityksellisten asioiden löytäminen voi viedä aikaa. Netta kutsuu työstämisprosessia ”mielen kuntosaliksi” eli merkityksellisyyden löytäminen vaatii treeniä eikä varsinaisesti valmista tule koskaan.

Yksi tapa lähestyä aihetta on arvotyöskentely. Listaa esimerkiksi tärkeintä viisi arvoasi. Googlaamalla löydät avuksi listoja erilaisista arvoista. Tämän jälkeen käy jokainen arvosi läpi yksi kerrallaan ja arvioi asteikolla 0-10 miten arvo näyttäytyy omassa arjessasi. Tämän jälkeen mieti, mitkä olisivat ne pienet helpot askeleet, jotka auttaisivat nostamaan pistemäärää.

Toinen hyvä harjoitus on kirjoittaa puhe omille 100-vuotissynttäreilleen läheisen ihmisen näkökulmasta. Todennäköisesti puheesta löytyy asioita, jotka ovat merkityksellisiä ja arvopohjaisia.

Kuuntelitko podcast-jakson? Mitä ajatuksia sinulla heräsi? Kirjoita alle mietteitäsi!

Lisätietoja

www.joylla.com
Joylla Instagramissa
Joylla Facebookissa
Kirjasuositus: Merkityksellisyyden voima, Emily Esfahani Smith

Seuraava kirjoitus:
Edellinen kirjoitus:
Ei kommentteja

Kommentointi on suljettu.