Oletko tulevaisuuskuntoinen?

Oletko tulevaisuuskuntoinen?

Tulevaisuus ei vain tapahdu meille. Sitä luodaan joka hetki.


Työskentelin aiemmin ennakointiasiantuntijana suomalaisyritysten viennin parissa. Nyt valmentajana huomaan tekeväni töitä hyvin samankaltaisten kysymysten äärellä, kuin edellisessä työssäni. Miltä tulevaisuuteni näyttää? Mistä minä unelmoin? Miten voisin toteuttaa haaveitani ja kokea eläväni merkityksellistä elämää? Mitä minun pitäisi ottaa huomioon muuttuvassa maailmassa? Näiden kysymysten kohdalla on oikeastaan aivan samantekevää, onko kysyjänä yksityishenkilö vai organisaatio, sillä ne ovat relevantteja molemmille.

Päätin aloittaa GoodCon podcast-sarjan kutsumalla vieraakseni futuristi Niko Herlinin Great Minds Oy:stä. Niko työskentelee päivittäin organisaatioiden tulevaisuuskuntouttajana. Ai mitä? kysyt ehkä nyt. Usein organisaatiossa saatetaan havaita ympäröivän maailman muuttuneen niin, että omia toimintatapoja on pakko muuttaa. Ulkopuoliset silmät näkevät usein kokonaisuuden paremmin ja osaavat kyseenalaistaa asioita, mitkä organisaation sisältäpäin katsottuna ovat joko itsestäänselvyyksiä tai jopa vaikeita havaita. Tällöin tulevaisuusajatteluun perehtynyt konsultti tai valmentaja voi olla oikea henkilö auttamaan halutun muutoksen saavuttamisessa. Muutoksen viemisessä eteenpäin on kuitenkin aina kyse arjen aktiivisista valinnoista, ei vain muutostarpeiden havainnoinnista. Tulevaisuutta täytyy luoda itse, sillä muutoin on vaarana jäädä sivustakatsojan paikalta seuraamaan, kun muut menevät ohi ja muuttua vasta sitten, kun vaihtoehtoja ei enää ole. Tästä johtuen muutoskuntoisuus on tulevaisuuskuntoisuuden edellytys.

Tulevaisuuskuntoisuuden lisäksi keskustelemme podcastissa paljon tulevaisuuden työelämästä. Kaikille lienee tuttua puhe robotisaatiota tai automatisaatiota seuraavasta työn murroksesta ja siitä, kuinka monet työtehtävät tulevat sen myötä kokonaan katoamaan. Tosi asiassa eivät meiltä työt lopu, vaan niiden luonne muuttuu. Ihminen pääsee tekemään niitä asioita, missä luovan ajattelun ja inhimillisen kohtaamisen kaltaisista ominaisuuksista on etua. Koneet saavat hoitaa monotoniset ja toistettavissa olevat tehtävät. Näin ollen myös johtaminen tulee muuttumaan yhä entisestään asioiden johtamisesta ihmisten motivointitehtäväksi. Niko mainitseekin McKinseyn aiheesta julkaiseman raportin (linkki alla), jossa etenkin pehmeät arvot työelämässä ja johtamisessa nousevat vahvasti esiin valvontaroolin vaihtuessa vuorovaikuttamiseen.

Johtamistaitoja tullaan todennäköisesti tulevaisuudessa tarvitsemaan nykyistä enemmän, on sitten kyse muiden tai itsensä johtamisesta. Ilmarisen Future Score -testistä syksyllä 2017 julkaistujen tulosten joukossa tulevaisuuden tärkeimpien työelämätaitojen listauksessa nousevat esiin mm. vuorovaikutustaidot, itsetuntemus sekä tunneäly ja empatia. Parhaimmillaan johtaminen on ennen kaikkea luottamuksen ja turvallisen tilan luomista työyhteisöön. Googlen teettämässä sisäisessä tutkimuksessa menestyksekkäiden tiimien takana eivät olleetkaan erilaiset toisiaan täydentävät kompetenssit vaan psykologinen turvallisuus. Luottamus on avainsana myös itseohjautuvissa organisaatioissa, joissa valta ja vastuu eivät kuulu vain johdolle, vaan yhtälailla työntekijöille.

Itse uskon vahvasti siihen, että tulevaisuudessa tulevat menestymään vain ne organisaatiot, jotka pitävät työntekijöidensä hyvinvoinnista huolta kokonaisvaltaisesti. Tämä pitää sisällään fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös henkisen hyvinvoinnin, jossa psykologisella turvallisuudella on keskeinen sija. Tällä hetkellä työelämässä puhutaan paljon itseohjautuvuudesta, mutta mielestäni keskusteluissa ajaudutaan helposti puhumaan vain turhien hierarkioiden ja byrokratian poistamisesta. Itseohjautuvuuden ytimessä on kuitenkin autonomian lisäksi työn merkityksellisyys sekä se, että yksilö pääsee toimimaan luontaisten vahvuuksiensa äärellä ja voi näin kokea onnistumisia. Kuten Nikokin keskustelussamme hyvin toteaa, yleensä me olemme hyviä niissä asioissa, joista pidämme. Näin ollen itsetuntemuksen kehittäminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen ovat jotain, minkä avulla kuka tahansa meistä voi pitää huolta omasta tulevaisuuskuntoisuudestaan.

Kuuntele koko podcast-jakso ja kommentoi, mitä ajatuksia teema sinussa herättää! Mistä haluaisit kuulla lisää?

 

Tutustu tästä podcastissa mainittuihin artikkeleihin ja muuhun aineistoon:

 

Great Minds Oy on GoodCon luotettu yhteistyökumppani asiakastoimeksiannoissa. Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää tulevaisuuskuntoisuuden valmentamisesta!

Nikoon saat yhteyden sähköpostitse osoitteesta niko.herlin(a)greatminds.fi tai numerosta 040 555 8088.

www.greatminds.fi

 

Kuva: Gratisography
Seuraava kirjoitus:
Edellinen kirjoitus:
Ei kommentteja

Kommentointi on suljettu.